Petek Desen Tekyüz Plywood Nedir?
9mm petek desen tek yüz Plywood Rusya ve Ukrayna’dan ithal edilen huş ağacından üretilmektedir. Filmsiz plywoodun bir yüzünün ham hali diğer yüzününde petek dokulu saç ile yüksek ısı ve basınçda 240gr/m2 fenolik film kağıdının preslenmesi sonucu elde edilen bir plywood çeşididir. Ürün Hexa Tekyüz plywood diye de adlandırılır.