inşaatlık kereste

Tomrukların boyuna biçilmesiyle elde edilen marangozlukta ve inşaat sektöründe kullanılan, nitelikteki ağaca kereste denir. Kerestenin düzgün biçilmesi, kesim bıçaklarının yapısı bile inşaatta ustanın işini zorlaştıran yada kolaylaştıran bir sebeptir.

Bunların bilincinde olarak elmas uçlu bıçaklarla ölçülerin aynı şekilde olmasına dikkat ederek, kesim yapılan malzemenin istiflenmesinden paketlenmesine kadar tüm etmenlerin malzemenin çalışmasını dönmesini etkileyebileceğini düşünerek bu doğrultuda malzemelerimizi hazırlıyor ve sunuyoruz.

kereste
inşaatlık kereste

Odun veya tahta, ağaçların gövdelerini ve dallarını meydana getiren sert bir maddedir. Ürün portföyümüzde bulunan inşaatlık keresteleri Ukrayna başta olmak üzere Rusya, Ukrayna ve Yerli tomruklardan üretilmektedir.

Kerestelerimiz kalın kutur tomruktan seçilerek çoklu dilme ile kesilir. Böylelikle kerestelerde görülen dönme riski minimize edilir ve her kerestenin eşit ölçüde kesilmesi sağlanmış olur.

Kerestelerimiz kalın kutur tomruktan seçilerek çoklu dilme ile kesilir. Böylelikle kerestelerde görülen dönme riski minimize edilir ve her kerestenin eşit ölçüde kesilmesi sağlanmış olur.